Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 


                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МОЛОДШІЙ ГРУПІ

                           

           За освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»

 

 

        Понеділок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня література)

2. Художньо – продуктивна діяльність

(малювання)

3. Ознайомлення з соціумом

          Вівторок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Художньо –естетичний розвиток

(музична діяльність)

3. Здоров’я і фізичний розвиток

 

          Середа

1. Логіко-математичний розвиток

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. Ознайомлення з природним довкіллям

          Четвер

1. Ознайомлення з соціумом

2.  Художньо – продуктивна діяльність

(аплікація/ ліплення)

3. Здоров’я і фізичний розвиток

         П’ятниця

1. Художньо – продуктивна діяльність

 ( музична діяльність)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

 


Розклад навчально-пізнавальної діяльності

за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»

на канікулярний період 2018 / 2019 н. р.

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МОЛОДШІЙ ГРУПІ

 

 

        Понеділок

1. Художньо – продуктивна діяльність (малювання)

 

          Вівторок

1.Художньо –продуктивна діяльність (музична діяльність)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

 

          Середа

1. Художньо – продуктивна діяльність (художня література)

 

          Четвер

1.  Художньо – продуктивна діяльність

(аплікація/ ліплення)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

 

 

         П’ятниця

1. Художньо – продуктивна діяльність (театралізована діяльність)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

 


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ

 

          За освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»

 

 

 

Дні тижня

Середня підгрупа

Старша підгрупа

 

Понеділок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

2. Художньо – продуктивна діяльність (художня література).

3. Здоровя і фізичний розвиток.

 

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

2. Художньо – продуктивна діяльність (художня література).

3. Здоровя і фізичний розвиток.

 

Вівторок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

2. Ознайомлення з природнім довкіллям.

3. Художньо – продуктивна діяльність (музична діяльність).

1. Логіко - математичний розвиток.

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

3. Ознайомлення з природнім довкіллям.

4.  Художньо – продуктивна діяльність (музична діяльність).

 

 

Середа

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

2. Ознайомлення з соціумом.

3. Здоровя і фізичний розвиток.

 

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (підготовка руки до письма /навчання елементам грамоти).

2. Ознайомлення з соціумом.

3. Ознайомлення з природним довкіллям.

4. Здоровя і фізичний розвиток.

 

Четвер

1. Логіко - математичний розвиток.

2. Художньо – продуктивна діяльність (малювання).

3. Художньо – продуктивна діяльність (музична діяльність).

 

1. Логіко - математичний розвиток.

2. Художньо – продуктивна діяльність (малювання).

3. Ознайомлення з соціумом.

4. Художньо – продуктивна діяльність (музична діяльність).

 

П’ятниця

1. Ознайомлення з соціумом.

2. Художньо – продуктивна діяльність (аплікація /ліплення).

3. Здоровя і фізичний розвиток.

 

1. Ознайомлення з соціумом.

2. Художньо – продуктивна діяльність (аплікація /ліплення).

3. Здоровя і фізичний розвиток.

 

 


 

Розклад навчально-пізнавальної діяльності

а Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»

на канікулярний період 2018 / 2019 н. р.

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ

 

 

   Дні тижня

     Середня підгрупа

 

    Старша підгрупа

 

        Понеділок

1. Художньо – продуктивна діяльність (художня література)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

1.Художньо – продуктивна діяльність  (художня література)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

          Вівторок

1.Художньо –продуктивна діяльність (музична діяльність)

 

 

 

 

1. Художньо –продуктивна діяльність (музична діяльність)

 

 

          Середа

1.Здоров’я і фізичний розвиток

 

1.Здоров’я і фізичний розвиток

 

 

          Четвер

1.  Художньо – продуктивна діяльність

(малювання)

2. Художньо –продуктивна діяльність (театралізована діяльність)

 

 

1.  Художньо – продуктивна діяльність

(малювання)

2. Художньо –продуктивна діяльність

(театралізована діяльність)

 

 

         П’ятниця

1. Художньо – продуктивна діяльність ( аплікація/ ліплення)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

1. Художньо – продуктивна діяльність

( аплікація/ ліплення)

2. Здоров’я і фізичний розвиток

 

 


                                                                 Режим дня

                                     (Молодша група)

7.30-8.00 – Прийом дітей, ігри, індивідуальне спілкування.

8.00-8.20 – Ранкова гімнастика.

8.20-9.00 – Підготовка до сніданку. Сніданок.

9.00-9.30 – Розвивально-виховна зайнятість

9.30 –10.30 - Ігри, розваги, самостійна діяльність                                               за вибором дітей.

10.30-12.00 – Прогулянка.

12.00-12.15 – Повернення з прогулянки.

12.15-12.45 – Підготовка до обіду. Обід.

12.45-13.00 – Підготовка до сну.

13.00-15.00 – Сон.

15.00-15.20 – Поступовий підйом дітей, гартувальні                                            процедури.

15.20-15.50 – Вечеря.

15.50-16.30 – Ігри, самостійна діяльність дітей,

                    Індивідуальні ігри дітей.

16.30-17.30 – Підготовка до прогулянки ,прогулянка.

 

 

17.30-18.00 – Бесіди з батьками, повернення додому.


                Режим дня на канікулярний період

                                (Молодша група)

7.30-8.00 – Прийом дітей, ігри, індивідуальне спілкування.

8.00-8.20 – Ранкова гімнастика.

8.20-9.00 – Підготовка до сніданку. Сніданок.

9.00-10.30 – Ігри, розваги, самостійна діяльність за                                                вибором дітей.

10.30-12.00 – Прогулянка.

12.00-12.15 – Повернення з прогулянки.

12.15-12.45 – Підготовка до обіду. Обід.

12.45-13.00 – Підготовка до сну.

13.00-15.00 – Сон.

15.00-15.20 – Поступовий підйом дітей, гартувальні процедури.

15.40  – Вечеря.

15.50-16.30 – Ігри, самостійна діяльність дітей,

                    Індивідуальні ігри дітей.

16.30-17.30 – Підготовка до прогулянки ,прогулянка.

 17.30-18.00 – Бесіди з батьками, повернення додому.


                                                     Режим дня

                           (Різновікова  група)

7.30-8.00 – Прийом дітей, ігри, індивідуальне спілкування.

8.00-8.20 – Ранкова гімнастика.

8.20-9.00 – Підготовка до сніданку. Сніданок.

9.00-10.30 – Розвивально-виховна зайнятість,ігри, розваги,                           самостійна діяльність за вибором дітей.

10.30-12.00 – Прогулянка.

12.00-12.15 – Повернення з прогулянки.

12.15-12.45 – Підготовка до обіду. Обід.

12.45-13.00 – Підготовка до сну.

13.00-15.00 – Сон.

15.00-15.20 – Поступовий підйом дітей, гартувальні                                            процедури.

15.20-15.50 – Вечеря.

15.50-16.30 – Ігри, самостійна діяльність дітей,

                    Індивідуальні ігри дітей.

16.30-17.30 – Підготовка до прогулянки ,прогулянка.

17.30-18.00 – Бесіди з батьками, повернення додому.


              Режим дня на канікулярний період

  ( Різновікова група)

7.30-8.00 – Прийом дітей, ігри, індивідуальне спілкування.

8.00-8.20 – Ранкова гімнастика.

8.20-9.00 – Підготовка до сніданку. Сніданок.

9.00-10.30 –Розвивально-виховна зайнятість,ігри, розваги,                             самостійна діяльність за вибором дітей.

10.30-12.00 – Прогулянка.

12.00-12.15 – Повернення з прогулянки.

12.15-12.45 – Підготовка до обіду. Обід.

12.45-13.00 – Підготовка до сну.

13.00-15.20 – Сон.

15.20 – Поступовий підйом дітей, гартувальні процедури.

15.40 – Вечеря.

16.00-16.30 – Ігри, самостійна діяльність дітей,

                    Індивідуальні ігри дітей.

16.30-17.30 – Підготовка до прогулянки ,прогулянка.

17.30-18.00 – Бесіди з батьками, повернення додому.


 

Інформація по залученню коштів

Ков’язького ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка»

за 2017-2018 р.

 

З.П.

Найменування

Кількість

Залученні кошти

Бюджет

сільської ради

Батьки

Спонсори

1

Капітальний ремонт туалетної кімнати молодшої групи

1

140 000 грн.

 

 

2

Ремонт харчоблоку

1

20 000 грн.

 

 

3

Придбання ноутбука

1

12 000 грн.

 

 

4

Придбання фотоапарата

1

3 000 грн.

 

 

5

Придбання електром’ясорубки

1

2 000 грн.

 

 

6

Придбання дитячого посуду (чашки, тарілки )

1

1 300 грн.

 

 

7

 Придбання іграшок

 

4 500 грн.

 

 

8

Господарські товари

 

10 000 грн.

 

 

9

Канцелярські товари

 

3 000 грн.

 

 

10

Подарунки першокласникам

12

3 000 грн.

 

 

11

Перевірка блискавкозахисту

1

1 000 грн.

 

 

12

Перезарядка вогнегасників

7

600 грн.

 

 

                                                                      Всього: 200,400.00 грн.

 

Фарбування ігрового майданчика, та ремонт групових кімнат

 

 

5000 грн.

 

                                                                                                                  Всього: 5000 грн.

 

                             -

 

 

 

 

                                                                                                                                               Всього : 0